Subvencije

MIZŠ, 31. 8. 2015 –  Subvencionirano kosilo učencev Sprememba subvencije kosila učencev  velja od 1. 1. 2016.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 17. julija 2015 sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon bo razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev. S spremembo bo še vedno priznano brezplačno kosilo učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, znaša do 18% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji.  Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36% povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:
– nad 18 % do 30 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 70 % cene kosila,
– nad 30 % do 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji – subvencija pripada v višini 40 % cene kosila.

Ne pozabite otroka prijaviti na šolsko kosilo, če spadate v 2. ali 3. dohodkovni razred in otroka na k Ne pozabite otroka prijaviti na šolsko kosilo, če spadate v 2. ali 3. dohodkovni razred in otroka na kosilo niste prijavili že pred začetkom šolskega leta, saj ga bo dobil brezplačno.

Višina subvencije za kosilo od 1. 2. 2017 dalje znaša: 100 % cene kosila za 1., 2., 3. dohodkovni razred (do 36 % povprečnega mesečnega dohodka na člana družine).osilo niste prijavili že pred začetkom šolskega leta, saj ga bo dobil brezplačno.