NPZ informacije

NACIONALNO PREVERJANJE  ZNANJA 2018

v 6. IN 9. RAZREDU 

6. razred

– 4. 5. 2018 Slovenščina

– 7. 5. 2018 Matematika

– 9. 5. 2018 Tuji jezik Angleščina

9. razred

– 4. 5. 2018 Slovenščina

– 7. 5. 2018 Matematika

– 9. 5. 2018 Tretji predmet-KEMIJA