Predstavitev srednjih šol

Predstavitev srednjih šol in poklicev za 9. razred na šoli v času RU ob petkih, ob 12.10 ur

(2 X RU – 3 srednje šole)

15. 11. 2019 13. 12. 2019

Gimnazija Šiška

splošna, športni oddelek

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana

vzgojitelj predšolskih otrok, gimnazija, umetniška gimnazija (plesna smer, smer gledališče in film)

Ekonomska šola Ljubljana

ekonomski tehnik, ekonomska gimnazija

Srednja zdravstvena šola Ljubljana

bolničar – negovalec, tehnik zdravstvene nege

Šolski center Ljubljana

Srednja strojna in kemijska šola

strojni tehnik, kemijski tehnik, tehnik varovanja

Srednja šola tehniških strok Šiška

elektrikar, računalnikar, tehnik mehatronike

Ne spreglejte tudi:

  • MOS Celje sejem obrti; 10.–15. 9. 2019, (s starši);
  • Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva; 11. 2019 (s starši);
  • Ogled poklicev preko Obrtne zbornice; november (po želji, s šolo);
  • Informativa; in 25. 1. 2020; Gospodarsko razstavišče (s starši);
  • Informativni dan; 15. 2. 2020 (s starši);
  • Obisk v vrtcu Vodice; vzgojiteljica predšolskih otrok (s šolo);
  • Dan odprtih vrat na srednjih šolah; oktober-januar (s starši).