Spletne povezave

Koncept: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli, 1999, Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo

http://www.zrss.si/pdf/210911135740_ssd_nadarjeni20koncepto%C5%A1.pdf

Operacionalizacija koncepta: 2000, Ljubljana, Zavod republike Slovenije za šolstvo

http://www.zrss.si/doc/221012111533_operacionalizacija_koncepta_nad_o%C5%A1_-_junij_2008_in_dopolnitev_december_2009.doc

  V učencu/otroku poiščimo njegova močna področja in njegove talente spodbujajmo, tako doma kot v šoli. Doživljanje občutka uspeha na različnih področjih je eden najpomembnejših dejavnikov za zdrav razvoj otroka.