Spremljanje in evalvacija

Poleg pravočasnega odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci je potrebno tudi kontinuirano spremljanje njihovega dela in napredka. Ob koncu šolskega leta se opravi analiza izvajanja programov, evalvacija uresničevanja koncepta ter dopolnjevanje in načrtovanje novih programov dela z nadarjenimi učenci.

Težje od ustvarjanja idej in izbiranja je ohranjanje samoiniciativnosti in motiviranosti učenca. Nekateri prizadevanja opustijo in ostanejo v povprečju.

Da učenec lahko izrazi svoje nadpovprečne sposobnosti, je pomembno, da ima razvite tudi delovne navade, je vztrajen, motiviran, zavzet za razvijanje svojih potencialov in deležen podpore staršev, učiteljev in mentorjev.