CAP delavnice

PREVENTIVNE DELAVNICE PROTI NASILJU NA OŠ VODICE

Na OŠ Vodice se v 4. razredih že več let izvajajo CAP delavnice z namenom preventive zlorabe otrok, s pomočjo katerih učenci učinkoviteje prepoznavajo nasilje v šoli, doma, med vrstniki.

Naučijo se samozaščitnega ravnanja in prepoznajo zaupne odrasle osebe v svojem okolju, le tem lahko v primeru nasilja zaupajo.

V preteklosti so delavnice na naši šoli izvajali predstavniki ISA inštituta, zadnji dve leti pa imamo na šoli usposobljen tim za izvajanje preventive proti nasilju in so delavnice brezplačne.

Delavnicam v 4. razredih bomo letos dodali še delavnice v 2. in 8. razredih. Delavnice bomo tako v letošnjem šolskem letu izvajali v 2., 4. in 8. razredu, v bodoče bomo dodali še 5. razred.

Na šoli si želimo utrditi varno okolje in vzpostaviti skupino zaposlenih, katerim bi učenci lahko povedali za nasilje, pa naj gre za medvrstniško, spletno ali katero drugo obliko nasilja.

 

 

SPOŠTUJ SEBE IN DRUGE.

CAP DELAVNICE – 2. razred

CAP program je preventivni program proti nasilju. V četrtih razredih ga na naši šoli izvajamo že več kot 10 let, v letošnjem letu pa nekatere vsebine vnašamo tudi v 2. razred. Učenci preko zgodbe, zaigranih prizorov in pogovora na njim primeren način spoznavajo vrstniško nasilje, različna čustva in počutja. Z delavnicami želimo učence opremiti z nasveti, kako ravnati v primeru vrstniškega nasilja ter kdo jim v takem primeru lahko pomaga.

Delavnice so brezplačne. Potekale bodo v marcu, na dveh srečanjih po 60 minut. Izvajalki delavnic bosta Irma Janežič in Jana Potočnik.

CAP DELAVNICE – 4. razred

Na šoli vzpostavljamo preventivo proti nasilju od 1. do 9. razreda. Tako bodo učenci 4. razredov v letošnjem letu imeli CAP delavnico na kateri z  otroki na pozitiven in njihovi starosti primeren način spregovorimo o situacijah nasilja, zlorabe in jih okrepimo, da bi se na te situacije znali ustrezno odzvati in zaščititi.

Delavnica traja 60 min, na njej pa se bodo otroci preko igranih prizorov vodij delavnice in pogovora seznanili s tremi oblikami nasilja:

-vrstniško nasilje,

-srečanje z neznancem,

-spolna zloraba.

Učenci se bodo naučili, kako reči odločen NE v primeru nasilja, kako se zaščiti in komu v takih primerih povedati.

Delavnico bodo izvedle Jana Potočnik (učiteljica razrednega pouka), Irma Janežič (svetovalna delavka) in Andreja Bečan (predmetna učiteljica), ki so za to tematiko usposobljene. Za učence je delavnica brezplačna.

CAP DELAVNICE – 8. razred

S CAP delavnicami so se učenci srečali že v 4. razredu, takrat so preko delavnice spoznali oblike nasilja kot so medvrstniško nasilje, srečanje z neznanci ter spolna zloraba.  Učili so se samozaščitnega ravnanja v teh situacijah.

V 8. razredu bomo izvedli CAP delavnico na temo spletnega nasilja.  Splet je del našega vsakdana in vsakdana naših otrok. Poleg veselja, uporabnosti in privlačnosti pa skriva tudi številne pasti na katere je potrebno vedno znova opozarjati, da smo nanje pripravljeni.

Učenci bodo imeli 2 srečanji po 60 minut v času razrednih ur.

Skozi pogovor in primere iz realnega življenja se bodo učili:

-razmišljati o delovanju na spletu,

-prepoznati spletno nasilje,

-občutiti posledice.

Predvsem pa se bodo naučili kako reagirati v primeru spletnega nasilja:

  1. korak: USTAVI (pogovor, komentiranje…),
  2. korak: BLOKIRAJ IN SHRANI,
  3. korak: POVEJ.

Delavnico bosta izvedli Irma Janežič, šolska svetovalna delavka in Andreja Bečan, učiteljica.