Uporabne spletne strani

Zavod za šolstvo http://www.zrss.si/
Društvo Bravo http://www.drustvo-bravo.si/
Svetovalni center Ljubljana http://www.scoms-lj.si/
Blog Katarine Kesič Dimic http://www.katarinakesicdimic.com/