Uporabne spletne strani

Zavod za Šolstvo (usmerjanje otrok s posebnimi potrebami)

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Zavod za Šolstvo (delo z nadarjenimi učenci)

http://www.zrss.si/ucilna-zidana/delo-z-nadarjenimi

Ministrstvo za šolstvo (izobraževanje otrok s posebnimi potrebami)

…->več.

Svetovalni center za otroke in mladostnike in starše Ljubljana

http://www.scoms-lj.si/

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška

http://www.csd-lj-siska.si/splosno/index.asp

Karierno središče Ljubljana (CIPS)

http://www.ess.gov.si/o_zrsz/naslovi_in_uradne_ure/izpis?OEN=0400&jezik=slo

Zdravstveni dom Šentvid

http://www.zd-lj.si/zdlj/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=157&Itemid=324