Uporabne spletne strani

Zavod za Šolstvo (usmerjanje otrok s posebnimi potrebami)

http://www.zrss.si/o-nas/usmerjanje-otrok-s-pp

Zavod za Šolstvo (delo z nadarjenimi učenci)

… kmalu …

Ministrstvo za šolstvo (izobraževanje otrok s posebnimi potrebami)

…->več.

Svetovalni center za otroke in mladostnike in starše Ljubljana

http://www.scoms-lj.si/

Center za socialno delo Ljubljana-Šiška

… kmalu …

Karierno središče Ljubljana (CIPS)

… kmalu …

Zdravstveni dom Šentvid

… kmalu …