Erazmus novičke

“Skoči iz učilnice in vdihni svet”

Na letošnjih Erasmus+ dnevih, ki so potekali od 13.-15. oktobra smo na taboru Društva učiteljev geografije v Trbovljah predstavili Erasmus+ projekt OŠ Vodice z naslovom “Skoči iz učilnice in vdihni svet”. 

Z udeleženci tabora smo spregovorili o prijavljanju Erasmus+ projektov z vidika šole začetnice, o vprašanjih, s katerimi smo se srečevali in podpori, ki nam jo nudi slovenska nacionalna agencija CMEPIUS. Izmenjali smo si izkušnje  z učitelji šol, ki prav tako sodelujejo v Erasmus + programu.

Foto: Tatjana Kikec

V Lizbono

Začela se je prva mobilnost naše kolegice na Portugalsko, natančneje v Lizbono. Pridobivala bo znanja iz nizkoproračunskih dejavnosti »praktičnega« upcyclinga (kreativne ponovne uporabe recikliranih materialov). Dejavnosti z uporabo recikliranih materialov bodo služile kot izhodišče za nadaljnje delo, za ozaveščanje otrok in mladih o okoljskih vprašanjih.
Primeri dobre prakse, kako spremeniti potrošniške vzorce in zmanjšati nastajanje odpadkov.

Učitelji smo prejeli gradivo o načinih predelave odpadkov in statistične podatke, ki se nanašajo na odpadke za celoten svet.