Zdravstveno varstvo

Skrb za zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov

 

Naši učenci bodo obiskali  organizirano zdravstveno sistematiko v ZD Šentvid (2., 4., 6. in 8. razred) in zobno sistematiko v ZD Vodice (1., 3., 5., 7. in 9. razred). Vključeni smo v preventivno akcijo Za čiste zobe ob zdravi prehrani (1. – 5. razreda ).

Nadaljujemo s projektom  zdravstvene vzgoje. Izvajali jo bodo strokovni delavci ZD Šentvid in sicer 2 uri na razred (1. – 9. razreda).