Tekmovanja

Spodaj je naveden pregled tekmovanj, ki se jih bodo lahko udeležili naši učenci in ostalih dejavnosti, ki jih bomo izvajali ob pouku:

 • Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje, 4.–9. r.;
 • Tekmovanje v znanju slovenščine Mehurčki, 1.–3. r;
 • Bralna značka, 1.–9. r.;
 • EKO bralna značka, 1.–9. r.;
 • Angleška bralna značka, 4. in 5. r;
 • Tekmovanje iz angleškega jezika, 7.–9. r.;
 • Tekmovanje iz nemškega jezika, 9. r.;
 • Tekmovanje iz kemije za Preglovo priznanje, in 9. r.;
 • Tekmovanje iz biologije za Proteusovo priznanje, in 9. r.;
 • Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, 8. in 9. r;
 • Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje, in 9. r.;
 • Tekmovanje iz naravoslovja Kresnička, 6.–7. r.;
 • Tekmovanje iz astronomije za Dominkovo priznanje, 7.–9. r.;
 • Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje, 1.–9. r.;
 • Tekmovanje iz matematike – Logična pošast, .–9. r.;
 • Tekmovanje iz razvedrilne matematike, 4.–9. r.;
 • Tekmovanje iz logike, 3.–9. r.;
 • Tekmovanje iz znanja računalništva, –9. r.;
 • Tekmovanje iz geografije, 7.–9. r.;
 • Tekmovanje iz zgodovine, in 9. r.;
 • CICI – Vesela šola, 1.–3. r.;
 • Vesela šola, 4.–9. r.;
 • Srečanje mladih tehnikov, 5.–9. r.;
 • Konstruktorstvo: lego DACTA, 1.–6. r.;
 • Robotika, 7.–9. r.;
 • Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, 1.–5. r.;
 • Zlati sonček, 1.–3 . r.;
 • Krpan, 4.–6. r.;
 • Festival »Turizmu pomaga lastna glava«, 8. in 9. r.;
 • Prva pomoč, 7.–9. r.;
 • Tekmovanja v športnih panogah;
 • Orientacijski tek, 4.–9. r.