Izbirni predmeti

Izbiranje izbirnih predmetov za šol. leto 2022/23 bo omogočeno preko spleta. Staršem bo  poslan vprašalnik na katerem bodo zapisani vsi ponujeni izbirni predmeti za bodoči razred, ki ga bo obiskoval vaš otrok, spletna stran na kateri bo možna prijava in dostopne podatke za prijavo.  Obvezno je potrebno izbrati izbirne predmete v obsegu 2 ur, z  dovoljenjem staršev lahko tudi 3 ure. Izbranem predmetu obvezno zapišite tudi  nadomestni predmet  (če prvo izbrani predmet ne bo imel zadostnega števila prijav, obvelja izbira nadomestnega  predmeta). Če želite uveljavljati glasbeno šolo (z javno veljavnim programom) to tudi označite. Uveljavljanje glasbene šole le eno uro zahteva izbiro 1  enournega izbirnega predmeta, če uveljavljate 2 uri, izbira izbirnih predmetov ni potrebna (uveljavljanje glasbene šole (z javno veljavnim programom pa morate označiti v obeh primerih).

Izbira izbirnih predmetov prek spleta  -> IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV.

Informacije za posamični predmet lahko dobite na naslednji povezavi -> OPIS IZBIRNIH PREDMETOV.