Izbirni predmeti

Izbiranje izbirnih predmetov za šol. leto 2024/25 bo omogočeno preko spletnega računa starša. S prijavo v Lopolis račun bo vidna spletna izbira obveznih izbirnih predmetov (za starše učencev trenutnega 6., 7., in 8. razreda). Predmete izbirate s klikom na puščico ob predmetu, ki ga želite izbrati.  Obvezno je potrebno izbrati izbirne predmete v obsegu 2 ur, z  dovoljenjem staršev lahko tudi 3 ure. Izbranem predmetu obvezno zapišite tudi  nadomestni predmet  (če prvo izbrani predmet ne bo imel zadostnega števila prijav, obvelja izbira nadomestnega  predmeta). Če želite uveljavljati glasbeno šolo (velja le za glasbene šole z javno veljavnim programom) to tudi označite. Uveljavljanje glasbene šole le eno uro zahteva izbiro 1  enournega izbirnega predmeta, če uveljavljate 2 uri, izbira izbirnih predmetov ni potrebna (uveljavljanje glasbene šole z javno veljavnim programom pa morate označiti v obeh primerih).

Izbira izbirnih predmetov prek spleta s prijavo v Lopolis račun  -> Prijava.

Informacije za posamični predmet lahko dobite na naslednji povezavi -> OPIS IZBIRNIH PREDMETOV.