PŠ Utik

Od 7.00 do 8.25 je organizirano jutranje varstvo. Ob 8.00 je zajtrk. Pouk se začne ob 8.30 in traja do 12.00 oz. do 12.50, kadar imajo učenci pet ur pouka. Vmes je odmor za malico; od 10.00 – 10.30.

Predura se prične ob 7.40. Ta ura je namenjena interesnim dejavnostim, dopolnilnemu pouku ali dodatnemu pouku. Prva ura rednega pouka se prične ob 8.30.

Od 12.05, ali od 13.00, ko imajo učenci pet ur pouka, do 16.30 je organizirano podaljšano bivanje, kjer učenci pojedo kosilo, se igrajo, pišejo domače naloge, ustvarjajo izdelke; v tem času potekajo tudi interesne dejavnosti.

Večina dejavnosti poteka v sodelovanju z matično šolo. Učenci enkrat mesečno, v okviru pouka, obiščejo računalniško učilnico ter šolsko knjižnico. Organiziramo tudi dejavnosti izven pouka, se povezujemo z organizacijami v kraju (z društvom upokojencev, s prostovoljnimi gasilskimi društvi), pripravljamo kulturne prireditve za starše in krajane, v okviru pouka radi obiščemo in si ogledamo bližnje kmetije, nasade, čebelnjake,….