Varni, močni in svobodni brez nasilja

Program »Varni, močni in svobodni brez nasilja« je preventivni program. Osnovni cilj je krepiti varovalne dejavnike otrok, da bi se znali zaščititi pred nasiljem in da ne bi povzročali nasilja. Glavno sporočilo programa je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v medsebojnih odnosih.

Program bomo na OŠ Vodice v 2., 4., 5., 6. in 7. razredu izvajale svetovalne delavke in učiteljice, ki smo ustrezne kvalifikacije pridobile na dodatnem strokovnem izobraževanju programov CAP in NEON pod strokovnim vodstvom ISA inštituta.

Delavnice bodo brezplačne. Zasnovane so tako, da bomo izvajalke programa na enostaven in učinkovit način z otroki spregovorile o problemu vrstniškega nasilja, jim ponudile možnost, da s svojimi izkušnjami, predlogi, idejami prispevajo k preprečevanju vrstniškega nasilja. Otrokom bomo predstavile možnosti, kako se ustrezno odzvati in kako ravnati v primeru vrstniškega nasilja.

V 2. razredu bomo otrokom najprej na primeren način razložile besede VAREN, MOČEN IN SVOBODEN, spregovorile bomo o občutkih, ki se nam porajajo, ko se znajdemo v nasilni situaciji, poslušali bodo zgodbo in se o njej pogovorili, spregovorili bomo o prostorih v šoli, kjer se (ne) počutijo varne in se naučili, kako ustavljati vrstniško nasilje. Delavnica traja 2 šolski ur, izvajali jo bosta Irma Janežič in Jana Potočnik v mesecu marcu.

V 4. razredu se na pozitiven in starosti primeren način spregovori o situacijah nasilja in zlorabe. Otroke se ozavešča, kako se ustrezno odzvati na take situacije. Otroci se preko igranih prizorov in pogovora seznanijo z vrstniškim nasiljem, s srečanjem z neznancem in s spolno zlorabo. Naučijo se reči odločen NE v primeru nasilja, kako se zaščititi in komu v takih primerih povedati. Delavnica traja 2 šolski uri, izvajale jo bodo Irma Janežič, Andreja Bečan in Jana Potočnik v mesecu novembru.

V 5. razredu učencem spregovorimo o trikotniku vpletenih v nasilje: o žrtvah, povzročiteljih in pričah. Pogovarjali se bomo o tem, s kakšnim vedenjem je najbolje odreagirati na nasilje (pasivno/agresivno/samozavestno in odločno). Otroke bomo ozavestile o ‘moči’, ki jo imajo priče nasilja, s kakšnim vedenjem nasilje stopnjujemo in s kakšnim ga zmanjšujemo oz. umirjamo. Delavnica bo trajala eno uro, izvajali jo bosta Katja Hočevar in Klara Repanšek v mesecu februarju in marcu.

Na delavnici v 6. razredu bomo spregovorili o nadlegovanju in spolnem nasilju. Otroci se bodo seznanili z osebno mejo, ki je brez našega dovoljenja ne sme prestopiti nihče, spoznali bodo vrste spolnega nasilja: verbalno, vizualno in fizično. Poudarili bomo ničelno toleranco do spolnega nasilja. Delavnica bo trajala eno do dve šolski uri. Izvajali jo bosta Irena Demšar in Nataša Tomc.

V 7. razredu bomo izvajale dvourno delavnico na temo spletnega nasilja. Z otroki se bomo pogovarjali o njihovem obnašanju na spletu, kaj vse je spletno nasilje, kakšne so lahko posledice naivnega/preveč zaupljivega vedenja na spletu, kaj lahko naredimo, ko postanemo žrtve spletnega nasilja, predstavile jim bomo nekaj primerov spletnega nasilja. Delavnica bo trajala 2 zaporedni uri, izvajali jo bosta Marija Trnovec in Mojca Višnovar v oktobru v času razredne ure (petek, 5. in 6. ura).

 Povzetek rezultatov nacionalne raziskave o pogostosti izkušenj vrstniškega nasilja -> VEČ.

Delavnice v šol. letu 2023/2024 -> več.