Osnovni podatki

Delovne ure: 7.00 do 15.00

Odmori: – jutranja kava: 7.00-7.10

                – malica: 10.30-10.50

Potek energtske sanacije OŠ Vodice -> potek

Projekt Turizmu pomaga lastna glava -> O kraju

Prikaz porabe energentov na šoli-> prikaz

Katalog informacij javnega značaja -> katalog

Zbornik OŠ Vodice izdan ob 50. obletnici šole -> zbornik

PODRUŽNICA Naslov: Podružnična šola Utik, Utik 1, 1217 Vodice

Vodja: Urša Merčon Telefon: 01 / 832 41 99