Vpis v srednje šole in karierna orientacija

Odločitev o nadaljnjem šolanju pomeni prvo veliko prelomnico v mladostnikovem življenju. Na učenčevo odločitev o tem vpliva veliko dejavnikov. Odločitev je odvisna od učenčevih značajskih lastnosti, interesov, sposobnosti, delovnih navad, podpore staršev, učnega uspeha, vpliva prijateljev, medijev in drugih dejavnikov.

Osmi razred

Učenci se seznanijo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, s poklicnim kažipotom in spletno stranjo Moja izbira, na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.

Deveti razred

V devetem razredu se učenci seznanijo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti so obveščeni o novostih povezanih s srednjimi šolami in možnostjo štipendiranja.

Od septembra do decembra potekajo individualni pogovori z devetošolci o njihovih namerah.

Rokovnik s pomembnimi datumi za vpis v SŠ pregledamo v oktobru.

V decembru devetošolci  izpolnjujejo Vprašalnik o poklicni poti in opravijo testiranje s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

Razpis za vpis je v elektronski obliki  vsako leto v januarju objavljen na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Z učenci ga skupaj pregledamo.

Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, se v februarju udeležijo informativnega dneva na srednjih šolah.

Skupaj v šoli izpolnimo Prijave za vpis v srednjo šolo (konec marca). Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa.