Svet staršev

SVET STARŠEV
Svet staršev je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega razreda. Svet staršev deluje po poslovniku. Predstavniki se volijo na prvem roditeljskem sestanku.

ZAPISNIKI (šolsko leto 2020/21)

3. seja Sveta staršev -> ZAPISNIK.

2. seja Sveta staršev -> ZAPISNIK.

1. seja Sveta staršev -> ZAPISNIK.