Neobvezni zbirni predmeti

Nabor neobveznih  izbirnih predmetov za II. triletje je in predstavitve, ki jih šola ponuja, si lahko ogledate na naslednji povezavi -> NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI.

Podrobnejša opredelitev dela pri neobveznih izbirnih predmetih:

Ok Učni načrt UMETNOST -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Joži Nastran Braza II. 

LUčni načrt TEHNIKA -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Joži Nastran Brank).

Učni načrt RAČUNALNIŠTVO -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Barbara Kermavner).

Učni načrt ŠPORT-> VEČ – (predvidoma bo poučevala Joži Nastran Brank).

Učni načrt TUJ JEZIK NEMŠČINA-> VEČ – (predvidoma bo poučevala Jana Čemas).