Učbeniški sklad

Na šoli imamo učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk, učencem 1., 2. in 3. razreda pa tudi  brezplačno izposojo delovnih zvezkov. V primeru, da  ne želite učbenikov in drugih gradiv iz učbeniškega sklada, sporočite to najkasneje do 17. 6. 2022 na  elektronski naslov .

Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika. Delovni zvezki, ki so vključeni v učbeniški sklad (1. do 3. razred) ostanejo v lasti učencev in se ne vračajo.

Letos bodo učenci ob vračilu učbenikov dobili tudi komplet učbenikov za naslednje šolsko leto.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke. Izposoja delovnih zvezkov je brezplačna za učence 1.,  2. in 3. razreda. Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Seznam potrebščin in učbenikov (za šolsko leto 2022/2023) si lahko ogledate na naslednji povezavi -> VEČ