Učbeniški sklad

Na šoli imamo učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk, učencem 1., 2. in 3. razreda pa tudi  brezplačno izposojo delovnih zvezkov.  

Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika. Delovni zvezki, ki so vključeni v učbeniški sklad (1. do 3. razred) ostanejo v lasti učencev in se ne vračajo.

V mesecu juniju  učenci ob vračilu učbenikov dobijo tudi komplet učbenikov za naslednje šolsko leto.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke. Izposoja delovnih zvezkov je brezplačna za učence 1.,  2. in 3. razreda. Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Seznam potrebščin in učbenikov (za šolsko leto 2024/2025) si lahko ogledate na naslednji povezavi -> VEČ