Šolski avtobus

bus   

Vozni red šolskega avtobusa  za 24. 6. 2021

** Spremembe so ožnačene z modro barvo.

Jutranje vožnje – vožnje pred poukom

  1. vožnja

**

Linija 60

6:45 Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (6.59) – Vodice

**

Linija 60

7:30

7:40

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik  –  Selo –  Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališe) – Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (7.54) – Vodice

1.avtobus

Linija 61

»Š«

7:00 Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica (Anzel) – Bukovica (Plevelec) – Vodice (7.20) – Vodice

2.avtobus

Linija 60

»Š«

7:16

Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –

Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – Vodice (7.30)  – Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

II. vožnja

1.avtobus

Linija 61

»Š«

8:05 Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica (Anzel) – Bukovica (Plevelec) – OŠ Vodice (8.20) – Vodice

2.avtobus

Linija 60

»Š«

8:00

Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –

Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – OŠ Vodice (8.20) –Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

Popoldanske vožnje – vožnje po pouku

I. vožnja

   1.avtobus

Linija 61

»Š«

11:30 Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk – Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge– Vodice

II. vožnja

1.avtobus

Linija 60

»Š«

12:20 OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna – Ljubljana

2.avtobus

    Linija 60

»Š«

12:20 OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko –Polje (obračališče)
Linija 30 11.45 Vodice (Kopitarjev trg 1) – Zapoge – Medvode
Linija 30 12.27 Vodice (Kopitarjev trg 1) – Zapoge – Medvode

III. vožnja

1.avtobus

Linija 60

»Š«

13:20 OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna – Ljubljana

2.avtobus

Linija 60

»Š«

13:20 OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko –Polje (obračališče)

1. avtobus

Linija 60

»Š«

14:05 OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna – Ljubljana

2. avtobus

Linija 61

»Š«

14:05 OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Vodice

3. avtobus

Linija 61

»Š«

15.20 OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče)– Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge– Vodice

**

Linija 60

14.45 … – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)Vesca –Vojsko

Vozni red šolskega avtobusa za šolsko leto 2020/21
velja od 15. februarja 2021 dalje

Jutranje vožnje – vožnje pred poukom

I. vožnja
**
Linija 60
6.45
Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (6.59) – Vodice
**
Linija 60
7.30
7.40
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Selo – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališe) – Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (7.54) – Vodice
1.avtobus
Linija 61
»Š«
7.00
Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica (Anzel) – Bukovica (Plevelec) – OŠ Vodice (7.20) – Vodice
2.avtobus
Linija 60
»Š«
7.16
Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –
Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – OŠ Vodice (7.30) – Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

II. vožnja
1.avtobus
Linija 61
»Š«
8.05
Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica (Anzel) – Bukovica (Plevelec) – OŠ Vodice (8.20) – Vodice
2.avtobus
Linija 60
»Š«
8.00
Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –
Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – OŠ Vodice (8.20) –Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)
Popoldanske vožnje – vožnje po pouku

I. vožnja
1.avtobus
Linija 61
»Š«
12.20
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk – Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče 12.48) – Vodice (12.51)

II. vožnja
1.avtobus
Linija 60
»Š«
13.20
OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (13.35) – Ljubljana
2.avtobus
Linija 60
»Š«
13.20
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko –Polje (obračališče) (13.42)

III. vožnja
1. avtobus
Linija 60
»Š«
14.05
OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (14.20) – Ljubljana
2. avtobus
Linija 61
»Š«
14.06
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Vodice (14.34)
3. avtobus
Linija 61
»Š«
15.20
OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče)– Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (15.48) – Vodice (15.51)
**
Linija 60
14.45
… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca –Vojsko(15.02)
**
Linija 60
15.25
… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Polje obračališče (15.42)
**
Linija 60
16.05
… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj) – Vesca –Vojsko (16.22)

Linija 60** – redna linija
Linija 61 »Š« – dodatna šolska vožnja