Seznam učbenikov in potrebščin

Osnovna šola učencem omogoča, da si v šolskem letu 2021/2022 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je naročilo učbenikov v kompletu.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. O tem morate obvestiti skrbnico učbeniškega sklada do konca meseca aprila 2022.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke.  Učenci 1., 2. in 3. razreda prejmejo delovne zvezke brezplačno. Stroške krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

NE PREZRITE!

V primeru, da ne želite učbenikov iz učbeniškega sklada,  sporočite to najkasneje do 18. 6. 2021 na elektronski naslov  urska.cunder@guest.arnes.si.

Učitelji so poleg učbenikov sporočili tudi izbor delovnih zvezkov, ki jih bodo otroci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Delovne zvezke  in ostale potrebščine kupite samiučenci 1.,  2. in 3. razredov pa tudi delovne zvezke dobijo v šoli. 

Delovne zvezke in druge potrebščine lahko naročite tudi pri:

Kopiji  novi

Mladinski knjigi

DZS(v stolpcu na levi strani vpiši ime šole in razred)

Printinku

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse razrede (kliknite na povezavo):