Roditeljski sestanki

sestanek

Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, ostale dva pa februarja in maja oziroma junija.
Roditeljske sestanke, ki so vezani na zunanjega predavatelja načrtujetmo v sodelovanju s svetovalno delavko, gospodično Irmo Janežič.

Roditeljski sestanki:
Datum Vsebina sestanka
15. 9. 2022 predstavitev smernic za delo v šolskem letu (LDN) 2022/23, predstavitev dela v oddelku in informacije za šolsko leto 2022/23
2. 2. 2023 učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju, diferenciacija pri pouku, izbirni in neobvezni izbirni predmeti v novem šolskem letu, šola v naravi, tabori, vpisi v srednje šole, NPZ
25. 5. 2023 šolsko leto se zaključuje