Projekti

V šolskem letu 2024/2025 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

MEDNARODNI PROJEKTI
EKOšola kot način življenja
Zdrava šola
Podprojekti, ki se izvajajo pod okriljem Zdrave šole:
Spodbujamo nekajenje
Šolska shema
Tek podnebne solidarnosti

DRŽAVNI PROJEKTI
Naša e-šola
Rastem s knjigo – 7. razred
Šolski ekovrtovi
Planetu Zemlja prijazna šola
Tradicionalni slovenski zajtrk

ŠOLSKI PROJEKTI
Prometna varnost
Iščemo najprijaznejši razred
»Vzponček« – 4. in 5. razred
Varni, močni in svobodni brez nasilja
Muzej 1925
Slovenija, moja dežela

Vsi projekti so predstavljeni in podrobno opisani v publikaciji.