Delo z nadarjenimi učenci

Delo z nadarjenimi učenci poteka na več ravneh: v času pouka v razredu, pri dodatnem pouku, pri interesnih dejavnostih, zunaj razreda v akademskih, socialnih, športnih in umetniških programih. Posebej pri mlajših učencih je poudarek na individualizaciji, vključevanju v razredne aktivnosti in v obogatitvene programe šole.

Pri starejših učencih pa je poleg omenjenega dobro slediti in spodbujati njihove interese in postopno razvijati zahtevnost udejstvovanja (diferenciacija, seminarske in raziskovalne naloge, tabori, tekmovanja). Učenci lahko v svojo dejavnost vključujejo tudi glasbeno šolo, jezikovne tečaje, športne klube. Dejavnosti izbira učenec ob podpori staršev in strokovnih delavcev. Izbrano dokumentiramo v individualiziranem programu dela.