Predavanje Šola – čigava odgovornost in naloga

11.11.2021, ob 18.00 vabimo na spletno predavanje z naslovom Šola – čigava odgovornost in naloga -> vabilo.

Predavanje bo organizirano v aplkaciji MS Teams. Povezava do dogodka :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDljNDg5ZTItMmNkOS00MTU3LWE4NGItNDJmMzg1NDA1YWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb8e72cc-44b1-41f3-a5c9-4158879c4e50%22%2c%22Oid%22%3a%224c4c05de-9355-4789-8e73-ff394ed16222%22%7d

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja