eSporočila

E-Sporočila so plačljiva storitev, preko katere so starši dnevno ali tedensko obveščeni o dogajanju pri pouku – o izostankih, pohvalah in grajah, pridobljenih ocenah, manjkajočih domačih nalogah ter o napovedanem ocenjevanju znanja. eSporočila se pošiljajo na mobilni telefon in elektronski naslov. Ko se starš prijavi na portal Lo.Polis, lahko odda elektronsko naročilo za Lo.Polis PRO paket.