Eko šola in Zdrava šola

ekologo1

Osnovna šola Vodice s PŠ Utik je sta šolskem letu 2015/16 uspešno izvedla projekte in aktivnosti mednarodnega programa Ekošola ter s svojim okoljskim delovanjem ohranili zeleno zastavo.

Šola je dne, 30. 6. 2014 prejela »International Eco-Schools Award Certificate« za dosežke pri izobraževanju za trajnostni razvoj na naši šoli ter lokalni in širši skupnosti.

Podrobnosti o aktivnostih na področju ekologije -> EKOSTRAN.

BODIMO EKOLOŠKO OSVEŠČENI IN POMAGAJMO SKRBETI ZA NAŠO PRIHODNOST.