Seznam učbenikov in potrebščin

Seznam učbenikov in potrebščin

Osnovna šola omogoča učencem, da si v prihodnjem šolskem letu 2018/2019 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je naročilo učbenikov v kompletu.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. O tem morate obvestiti skrbnico učbeniškega sklada do konca meseca aprila 2019.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke. Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

NE PREZRITE!

V primeru, da ne želite učbenikov iz učbeniškega sklada,  sporočite to najkasneje do 22. 6. 2018 v knjižnico  (tel.: 01 833 25 13; elektronska pošta: urska.cunder@guest.arnes.si)

Učitelji so poleg učbenikov sporočili tudi izbor delovnih zvezkov, ki jih bodo otroci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Delovne zvezke  in ostale potrebščine kupite samiučenci 1. razredov pa tudi delovne zvezke dobijo v šoli.  V začetku junija boste prejeli naročilnice Kopije nove. Naročilnic ne vračate v šolo, ampak jih sami pošljete po pošti.  (Če se boste odločili za učbeniški sklad, ne naročajte učbenikov, ampak le delovne zvezke!) Opozarjamo vas, da sami preverite pravilnost seznama delovnih zvezkov na naročilnici, saj za napake, ki bi nastale pri tiskanju, ne odgovarjamo.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse razrede (kliknite na povezavo):