Seznam učbenikov in potrebščin

Osnovna šola omogoča učencem, da si v šolskem letu 2019/2020 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je naročilo učbenikov v kompletu.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. O tem morate obvestiti skrbnico učbeniškega sklada do konca meseca aprila 2020.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke.  Izposoja delovnih zvezkov je brezplačna za učence 1. in 2. razreda. Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

NE PREZRITE!

V primeru, da ne želite učbenikov iz učbeniškega sklada,  sporočite to najkasneje do 21. 6. 2019 v knjižnico  (tel.: 01 833 25 13; elektronska pošta: urska.cunder@guest.arnes.si)

Učitelji so poleg učbenikov sporočili tudi izbor delovnih zvezkov, ki jih bodo otroci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Delovne zvezke  in ostale potrebščine kupite samiučenci 1. in 2. razredov pa tudi delovne zvezke dobijo v šoli.  V začetku junija boste prejeli naročilnice Kopije nove. Naročilnic ne vračate v šolo, ampak jih sami pošljete po pošti.  (Če se boste odločili za učbeniški sklad, ne naročajte učbenikov, ampak le delovne zvezke!) Opozarjamo vas, da sami preverite pravilnost seznama delovnih zvezkov na naročilnici, saj za napake, ki bi nastale pri tiskanju, ne odgovarjamo.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse razrede (kliknite na povezavo):