Seznam učbenikov in potrebščin

Seznam učbenikov in potrebščin

Osnovna šola učencem omogoča, da si v šolskem letu 2020/2021 iz učbeniškega sklada izposodijo učbeniški komplet. Pogoj za izposojo kompleta učbenikov je naročilo učbenikov v kompletu.

Ob izteku šolskega leta morate učbenike vrniti šoli. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga ne boste vrnili oz. bi ga želeli odkupiti, boste morali ob koncu šolskega leta poravnati stroške nakupa novega učbenika. O tem morate obvestiti skrbnico učbeniškega sklada do konca meseca aprila 2021.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke.  Izposoja delovnih zvezkov je brezplačna za učence 1., 2. in 3. razreda. Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

NE PREZRITE!

V primeru, da ne želite učbenikov iz učbeniškega sklada,  sporočite to najkasneje do 19. 6. 2020 na elektronski naslov  urska.cunder@guest.arnes.si.

Učitelji so poleg učbenikov sporočili tudi izbor delovnih zvezkov, ki jih bodo otroci potrebovali v naslednjem šolskem letu. Delovne zvezke  in ostale potrebščine kupite samiučenci 1.,  2. in 3. razredov pa tudi delovne zvezke dobijo v šoli. 

Delovne zvezke in druge potrebščine lahko naročite tudi pri Kopiji novi. Letos so naročilnice zaradi izjemnih razmer v elektronski obliki (kliknite na povezavo)-> NAROČILNICA.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse razrede (kliknite na povezavo):