Šolski avtobus

bus   Vozni red za šolsko leto 2017/18

Vozni red za delovno soboto, 2. 2. 2019 -> VEČ.

 Jutranje vožnje – vožnje pred poukom

 I. vožnja

Linija 60  6:45 Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališče) – ŠinkovTurn Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (6:59) – Vodice
**Linija 60 7:30  OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik  –  Selo –  Selo(Mali Dunaj) – Selo (obračališe) –Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (7:54) – Vodice
1.avtobusLinija 61»Š«  7:00 Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica(Anzel) – Bukovica (Plevelec) – Vodice (7:20) – Vodice
2.avtobusLinija 60»Š«  7:16 Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – Vodice (7:30)  – Bukovica – Utik – Selo(obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

 II. vožnja

1.avtobusLinija 61»Š«  8:05   Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica(Anzel) – Bukovica (Plevelec) – Vodice(8:25) – Vodice
2.avtobusLinija 60»Š«  8.06   Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – Vodice (8:20) –Bukovica – Utik – Selo(obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

  Popoldanske vožnje – vožnje po pouku

 I. vožnja

   1.avtobusLinija 61»Š«  12.20 Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk – Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče 12:48) – Vodice (12:51)

 II. vožnja

1.avtobusLinija 60»Š«  13.15 OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (13:30) – Ljubljana
2.avtobus    Linija 60»Š«   13.15 OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko –Polje (obračališče)13:37

III. vožnja

1. avtobusLinija 60»Š«  14.05 OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (14:20) – Ljubljana
 2. avtobusLinija 61»Š«  14.06 OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Vodice (14:34)
 3. avtobusLinija 61»Š«  15.20 OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče)– Repnje(samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (15:48) – Vodice (15:51)
**Linija 60  14:45 … – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn –Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca –Vojsko(15:02)
**Linija 60  15:25 … – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn –Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca – Polje obračališče(15:42)
**Linija 60  16:05 … – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn –Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca –Vojsko(16:22)

Šolski avtobusi bodo ustavljali na istih  avtobusnih postajah kot v preteklem obdobju.

V sami tabeli Pregled voznih redov integracija Vodice je še nekaj linij avtobusov, ki peljejo  mimo OŠ Vodice in jih lahko učenci koristijo.