Šolski avtobus

bus   

Vozni red šolskega avtobusa za šolsko leto 2019/20 velja od 2. septembra 2019 dalje

Jutranje vožnje – vožnje pred poukom

  1. vožnja

**

Linija 60

 

6:45 Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (6:59) – Vodice

**

Linija 60

7:30

7:40

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik  –  Selo –  Selo(Mali Dunaj) – Selo (obračališe) – Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (7:54) – Vodice

1.avtobus

Linija 61

»Š«

 

7:00

Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica(Anzel) – Bukovica (Plevelec) – Vodice (7:20) – Vodice

2.avtobus

Linija 60

»Š«

 

7:16

Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –

Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – Vodice (7:30)  – Bukovica – Utik – Selo(obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

II. vožnja

1.avtobus

Linija 61

»Š«

 

8:00

 

 

Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica(Anzel) – Bukovica (Plevelec) – OŠ Vodice(8:20) – Vodice

2.avtobus

Linija 60

»Š«

 

8.00

 

 Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –

Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – OŠ Vodice (8:20) –Bukovica – Utik – Selo(obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

Popoldanske vožnje – vožnje po pouku

I. vožnja

   1.avtobus

Linija 61

»Š«

 

12.20

Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk – Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče 12:48) – Vodice (12:51)

II. vožnja

1.avtobus

Linija 60

»Š«

 

13.20

OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (13:35) – Ljubljana

2.avtobus

Linija 60

»Š«

 

 

13.20

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko –Polje (obračališče)13:42

III. vožnja

1. avtobus

Linija 60

»Š«

 

14.05

OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (14:20) – Ljubljana

 

2. avtobus

Linija 61

»Š«

 

14.06

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Vodice (14:34)

 

3. avtobus

Linija 61

»Š«

 

15.20

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče)– Repnje(samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (15:48) – Vodice (15:51)

**

Linija 60

 

14:45

… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca –Vojsko(15:02)

**

Linija 60

 

15:25

… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca – Polje obračališče(15:42)

**

Linija 60

 

16:05

… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca –Vojsko(16:22)

Linija 60** –  redna linija

Linija 61 »Š«  dodatna šolska vožnja

Šolski avtobusi bodo ustavljali na istih  avtobusnih postajah kot v preteklem obdobju.

V sami tabeli Pregled voznih redov integracija Vodice je še nekaj linij avtobusov, ki peljejo  mimo OŠ Vodice in jih lahko učenci koristijo.