Šolski avtobus

bus   

Vozni red šolskega avtobusa za šolsko leto 2020/21 velja od 1. septembra 2020 dalje

Jutranje vožnje – vožnje pred poukom

  1. vožnja

**

Linija 60

6.45 Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (6.59) – Vodice

**

Linija 60

7.30

7.40

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik  –  Selo –  Selo (Mali Dunaj) – Selo (obračališe) – Šinkov Turn – Koseze – Utik – Bukovica – OŠ Vodice (7.54) – Vodice

1.avtobus

Linija 61

»Š«

7.00

Vojsko – Vesca – Selo(Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica(Anzel) – Bukovica (Plevelec) – Vodice (7.20) – Vodice

2.avtobus

Linija 60

»Š«

7.16

Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk –

Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – Vodice (7.30)  – Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

II. vožnja

1.avtobus

Linija 61

»Š«

 

8.05

 

 

Vojsko – Vesca – Selo (Mali Dunaj) – Selo (spomenik) – Selo (obračališče) – Šinkov Turn – Koseze (Martinjek) – Koseze – Utik – Bukovica (Anzel) – Bukovica (Plevelec) – OŠ Vodice (8.20) – Vodice

2.avtobus

Linija 60

»Š«

 

8.00

 

 Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk – Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče) – OŠ Vodice (8.20) – Bukovica – Utik – Selo (obračališče) – Selo (Mali Dunaj)

Popoldanske vožnje – vožnje po pouku

I. vožnja

   1.avtobus

Linija 61

»Š«

12.20

Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Benk – Repnje (samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (obračališče 12.48)Vodice (12.51)

II. vožnja

1.avtobus

Linija 60

»Š«

13.20

OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (13.35) – Ljubljana

2.avtobus

Linija 60

»Š«

13.20

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko –Polje (obračališče) 13.42

III. vožnja

1. avtobus

Linija 60

»Š«

14.05

OŠ Vodice – Zapoge (obračališče) – Repnje (kapelica) – Repnje (samostan) – Benk – Polje (obračališče) – Skaručna (spomenik) – Skaručna (14.20) – Ljubljana

2. avtobus

Linija 61

»Š«

14.06

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (križišče) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče) – Vodice (14.34)

3. avtobus

Linija 61

»Š«

15.20

OŠ Vodice – Bukovica (Plevelec) – Bukovica (Anzel) – Utik – Koseze – Martinjek – Šinkov Turn (mlekarna) – Šinkov Turn – Selo (obračališče) – Selo (spomenik)  – Selo (Mali Dunaj) – Vesca – Vojsko – Skaručna – Skaručna (spomenik) – Polje (obračališče)– Repnje(samostan) – Repnje (kapelica) – Zapoge (15.48) – Vodice (15.51)

**

Linija 60

14:45

… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca – Vojsko (15.02)

**

Linija 60

15:25

… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca – Polje obračališče (15.42)

**

Linija 60

16:05

… – OŠ Vodice – Bukovica –Utik – Koseze – Šinkov Turn – Selo(obračališče) – Selo(Mali Dunaj)Vesca – Vojsko (16.22)

Linija 60** –  redna linija

Linija 61 »Š«  dodatna šolska vožnja

Šolski avtobusi bodo ustavljali na istih  avtobusnih postajah kot v preteklem obdobju.

V sami tabeli Pregled voznih redov integracija Vodice je še nekaj linij avtobusov, ki peljejo  mimo OŠ Vodice in jih lahko učenci koristijo.