Dokumenti

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne ustanove

Pravilnik je bil sprejet na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Namenjen je vzgojno-izobraževalni instituciji. Natančno opredeljuje ravnanje šole v primeru suma storitve nasilja v družini. Za boljše sodelovanje med posameznimi institucijami je nastal tudi dogovor v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Kaj natančno vsebuje vsak dokument, si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Zakon o preprečevanju nasilja v družini

Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne ustanove