Kuhinja

redkvice

Za dobro pripravo obrokov poskrbijo kuharja Jože Blažič in Marko Lužnik, kuharica Nataša Füleki ter kuharska pomočnica Irena Križanac. Vodja šolske prehrane je Gregor Bizant.

Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, označenega na položnici, sicer prijava za naslednji mesec ni mogoča; starše, ki bi lahko imeli težave s plačevanjem šolske prehrane, prosimo, da se pravočasno pogovorijo s socialno delavko.

Prehrano lahko odjavite preko spletne aplikacije ODJAVA PREHRANE  z geslom kot ga imate za dostop do eRedovalnice. Odjava kosila  in malice se zaradi naročila pri dobavitelju denarno upošteva šele z naslednjim dnem (prvi dan se ne odbije ne malica in ne kosilo). Odjave  morajo biti izvedene do 8.30 zjutraj, da lahko veljajo za naslednji dan.

“Blokce” za občasna kosila lahko dobite vsak petek (za naslednji teden) med glavnim odmorom, ali pa od 12.00 do 14.00 ure v tajništvu šole.

Obračun prehrane učencev je od 1. do zadnjega dne v tekočem mesecu.

Prjava na prehrano – > Obrazec

Odjava prehrane -> Obrazec