Učbeniški sklad

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk. Obrazci z navodili za izposojo bodo učencem razdeljeni v mesecu maju. Učbeniki bodo razdeljeni v prvem tednu pouka. Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika.

 

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke. Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

 

Seznam potrebščin in učbenikov (za šolsko leto 2018/19) si lahko ogledate na naslednji povezavi -> VEČ