Učbeniški sklad

Na šoli imamo učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk, učencem 1., 2. in 3. razreda pa tudi  brezplačno izposojo delovnih zvezkov. V primeru, da  ne želite učbenikov in drugih gradiv iz učbeniškega sklada, sporočite to najkasneje do 19. 6. 2020 na  elektronski naslov urska.cunder@guest.arnes.si.

Zaradi letošnjih izjemnih razmer (epidemija koronavirusa) bodo učenci učbenike za prihodnje leto dobili že ob vračilu učbenikov v mesecu juniju. Učbenike bodo učenci dobili v pvc vrečki. Po navodilih NIJZ naj jih pustijo odležati vsaj 3 dni.

Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika. Delovni zvezki, ki so vključeni v učbeniški sklad (1. do 3. razred) ostanejo v lasti učencev in se ne vračajo.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke. Izposoja delovnih zvezkov je brezplačna za učence 1.,  2. in 3. razreda. Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Seznam potrebščin in učbenikov (za šolsko leto 2020/21) si lahko ogledate na naslednji povezavi -> VEČ