Učbeniški sklad

Na šoli obstaja učbeniški sklad, ki učencem od 1. do 9. razreda nudi možnost brezplačne izposoje učbenikov za redni pouk, učencem 1. in 2. razreda pa tudi  brezplačno izposojo delovnih zvezkov. V primeru, da  ne želite učbenikov in drugih gradiv iz učbeniškega sklada, sporočite to najkasneje do 21. 6. 2019 v knjižnico  (tel.: 01 833 25 13; elektronska pošta: urska.cunder@guest.arnes.si)

Učbeniki in delovni zvezki bodo razdeljeni v prvem tednu pouka, učenci bodočih 8. in 9. razredov pa si bodo učbenike za prihodnje leto izposodili že ob vračilu letošnjih učbenikov v mesecu juniju.  Ob izteku šolskega leta morajo učenci urejene učbenike vrniti šoli. Če učenci učbenik uničijo ali ga ne vrnejo, morajo poravnati stroške za nakup novega učbenika.

Izposoja učbenikov je brezplačna za vse učence devetletke. Izposoja delovnih zvezkov je brezplačna za učence 1. in 2. razreda.  Izposojevalnino krije Ministrstvo za šolstvo in šport.

Seznam potrebščin in učbenikov (za šolsko leto 2019/20) si lahko ogledate na naslednji povezavi -> VEČ