Svet zavoda

Zavod upravljata ravnatelj in Svet zavoda OŠ Vodice. Slednji ima štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki staršev.

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA:

-> ZAPISNIK 1. seje

-> ZAPISNIK 2. seje

-> ZAPISNIK 3. seje

-> ZAPISNIK 4. seje

-> ZAPISNIK 5. seje

-> ZAPISNIK 6. seje

-> ZAPISNIK 7. seje

-> ZAPISNIK 8. seje