Vizija OŠ Vodice

Poslanstvo šole:
Naša skupna volja je, da bi se učenci v šoli dobro počutili in postali vedoželjni, motivirani za pridobivanje znanja, razgledani, kritični, odgovorni, strpni, pošteni, okoljsko ozaveščeni, z oblikovanim občutkom lastne vrednosti in s sposobnostjo vključevanja v skupinsko delo v ožji in širši družbeni skupnosti.
Vizija šole:
Naša šola je pot od medsebojnega sodelovanja do odličnega znanja in skupnega uspeha.