Karierna orientacija

Karierna orientacija

KO zajema poklicno informiranje, svetovanje  in  povratno informacijo učencev. Namen dela z učenci je čimprejšnje odkrivanje poklicnih področij, interesov, motiviranje in vodenje pri odločitvah.

Z učenci 8. in 9. razredov se bomo pogovarjali o poklicih, ki jih zanimajo in s pomočjo programa  KAM IN KAKO? iskali možnosti. Delo bo potekalo individualno pri svetovalni delavki. Na ta način bodo spoznavali lastnosti poklica, delovne pogoje, znanja in veščine, ki so potrebne ali zaželene pri opravljanju določenega dela. Osmošolci bodo obiskali  Karierno središče – KS (prej CIPS) in  se seznanili s programom . Spoznali bodo spletno stran mojaizbira.si  Izvedli bomo delavnice za 8. razred in dobili uporabne informacije na strani filternet.si

V 9. razredu bodo rešili eVPP po predhodnem temeljitem pogovoru in spoznavanju srednjih šol.

Učencem je vedno na razpolago vsa literatura (vpisne možnosti, pogoji, brošure in zgibanke srednjih šol, obvestila o možnih obiskih na šoli, dnevih odprtih vrat SŠ, …)

V pomoč pri izbiri poklicne poti vam svetujem tudi uporabo spletne aplikacije eSvetovanje.

Rokovnik s pomembni datumi za vpis v SŠ bomo pregledali v oktobru.

Poklicni kažipot, ki ga najdete www.mojaizbira.si daje informacije o

izobraževalnih področjih, trajanju šolanja, vrstah poklicev, graditvi poklicne kariere.  Na spletni strani MIZŠ si boste lahko ogledali Razpis za vpis za srednje šole in dijaške domove za šol. leto 2017/18. Na šolo ga ne dobimo več.

Učenci  se bodo po željah vključevali  v interesne skupine preko izobraževalnega centrov in Obrtne zbornice Slovenija in  obiskali  sejme namenjene poklicnemu informiranju.

Učenci! Mnogo nas je, ki lahko pomagamo, da boste našli informacije o šolah, poklicih in vsem, kar potrebujete za pravilno odločitev. Starši pa  vas najbolje poznajo.
Poklic, katerega  izbirate, je lahko sam po sebi še tako dober, toda
v njem ne boste srečni in  uspešni, če si ga ne boste izbrali po lastni želji.