Erazmus +

ERASMUS+ je projekt Evropske unije, ki ga v Sloveniji vodi CMEPIUS. Projekt je namenjen pridobivanju izkušenj zaposlenih in učencev v tujini in vpeljevanje le teh v šolsko okolje.

V šolskem letu 2022/23 se bo v tujini izobraževalo 6 učiteljev Osnovne šole Vodice.

Poudarek bo na tematikah:

-skrb za okolje, trajnostni razvoj,

-čuječnost,

-digitalne kompetence.

Tiste prakse, ki jih bomo prepoznali kot pozitivne in ugodne, bomo vključili v življenje na naši šoli. O novostih vas bomo obveščali na Erasmus+ spletni strani OŠ Vodice.