Sprememba zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. I. RS, st. 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila. Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Beri naprej

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Val srebrn na državnem tekmovanju v računalniški logiki

Po šolskem tekmovanju, ki se ga je udeležilo več kot 29.000 tekmovalcev, je v soboto, 14. 1. 2017, potekalo državno tekmovanje v računalniški logiki -Bober. Na Fakulteti za elektrotehniko, elektroniko in računalništvo -FERI Maribor je tekmoval 1% najboljših tekmovalcev, od 6. do 9.razreda osnovnošolcev in 1. do 4. letnika srednješolcev . Našo šolo je zastopal Val Stankovič Pangerc (6.b) in si prislužil srebrno priznanje. Val, iskrene čestitke!

Beri naprej

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Vpis v 1. razred

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 in št. 102/2007) morajo starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let. Vpis otrok v 1. razred osnovne šole podrobneje ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Beri naprej

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Informativa 2017

Devetošolci, vabimo vas, da skupaj s starši obiščete vseslovenski sejem izobraževanja in poklicev na  Gospodarskem  razstavišču v Ljubljani. – 27. in 28. januarja 2017. Pridobili boste pomembne informacije in spoznali možnosti  nadaljnjega izobraževanja in zaposlovanja -> VEČ.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Dan odprtih vrat …

… na Škofijski klasični gimnaziji – 28. januar 2017 …

… in na Gimnaziji Želimlje – 21. januar 2017.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Podarite nam modro srce

NIVEA  je v sodelovanju z Zvezo Prijateljev Mladine Slovenije pripravila vseslovenski dobrodelni projekt NIVEA Podarite nam modro srce.  V akciji sodelujete tako, da narišete, pobarvate in izrežete modro srce.

Beri naprej

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Dnevi odprtih vrat …

… na Gimnazija Jožeta Plečnika –> VEČ. Za  obisk pri pouku se je potrebno prijaviti   -> prijave na tel. 01 620 4206.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Iskalnik po razpisanih učnih mestih za šolsko leto 2017/2018

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, pred začetkom vsakega novega šolskega leta, objavi razpis prostih učnih mest, kjer lahko dijaki opravljajo praktično usposabljajo z delom.

Na osnovi seznama prostih učnih mest, si lahko dijaki poiščejo delodajalca, s katerim sklenejo učno pogodbo. Prosta učna mesta za aktualno šolsko leto so dostopna tu   -> ISKALNIK.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Dan odprtih vrat …

…  na Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli Ljubljana, se bo odvijal v torek, 10. 1. 2017, od 9.00 do 12.00 ure.

Poklici za katere izobražujejo so deficitarni, za nekatere od njih so razpisane štipendije za deficitarne poklice.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar

Odpovedan športni dan za 4. in 5.R

Zaradi  izjemno močnega vetra, ki piha tudi v sunkih, danes odpovedujemo zimski športni dan za učence 4. in 5.r. Vsi učenci pridete normalno v šolo in imate pouk. Prosim, da se starši med seboj še malo obvestite, ker verjetno vsi ne bodo brali spletne strani. Pouk se bo prilagodil, v kolikor vsi učenci ne bodo imeli potrebščin.

Objavljeno v Nerazvrščeno | Pusti Komentar