Izbirni predmeti

Izbiranje izbirnih predmetov za šol. leto 2019/20 bo na žalost ročno. Učenci bodo prejeli vprašalnik na katerem bodo zapisani vsi ponujeni izbirni predmeti za bodoči razred, ki ga bo obiskoval vaš otrok.  Obvezno je potrebno izbrati izbirne predmete v obsegu 2 ur, z  dovoljenjem staršev lahko tudi 3 ure. V isti vrstici pri posamičnem izbranem predmetu obvezno zapišite tudi  nadomestni predmet ( če predmet iz prvega stolpca ne bo imel zadostnega števila prijav, obvelja izbira nadomestnega  predmeta). Če želite uveljavljati glasbeno šolo to tudi označite. Uveljavljanje glasbene šole le eno uro zahteva izbiro 1  enournega izbirnega predmeta, če uveljavljate 2 uri, izbira izbirnih predmetov ni potrebna (uveljavljanje glasbene šole  pa morate označiti v obeh primerih).

Izbira izbirnih predmetov prek spleta (izbira bo možna za šol. letu 2020/21) -> IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV.

Informacije za posamični predmet lahko dobite na naslednji povezavi -> IZBIRNI PREDMETI.