Neobvezni zbirni predmeti

Nabor neobveznih  izbirnih predmetov za II.  in III. triletje in predstavitve, ki jih šola ponuja, si lahko ogledate na naslednji povezavi -> NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI .

Podrobnejša opredelitev dela pri neobveznih izbirnih predmetih:

Učni načrt UMETNOST -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Joži Nastran Brank).

Učni načrt TEHNIKA -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Joži Nastran Brank).

Učni načrt RAČUNALNIŠTVO -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Barbara Kermavner).

Učni načrt ŠPORT-> VEČ – (predvidoma bo poučevala Joži Nastran Brank).

Učni načrt TUJ JEZIK NEMŠČINA-> VEČ – (predvidoma bo poučevala Jana Čemas).