Neobvezni zbirni predmeti

Izbiranje neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto, bo omogočeno preko spletnega računa starša. S prijavo v Lopolis račun starša, bo vidna spletna izbira neobveznih izbirnih predmetov (za starše učencev trenutnega 3., 4., in 5. razreda). Predmete izbirate s klikom na puščico ob predmetu, ki ga želite izbrati.   Izbranem predmetu obvezno izberite tudi  nadomestni predmet  (če prvo izbrani predmet ne bo imel zadostnega števila prijav, obvelja izbira nadomestnega  predmeta). Svetujemo izbiro NAJVEČ DVEH neobveznih izbirnih predmetov.

Nabor neobveznih  izbirnih predmetov za II. triletje je in predstavitve, ki jih šola ponuja, si lahko ogledate na naslednji povezavi -> NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI.

Podrobnejša opredelitev dela pri neobveznih izbirnih predmetih:

Učni načrt UMETNOST -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Špela Blažič). 

Učni načrt TEHNIKA -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Špela Blažič).

Učni načrt RAČUNALNIŠTVO -> VEČ – (predvidoma bo poučevala Barbara Kermavner).

Učni načrt ŠPORT-> VEČ – (predvidoma bo poučeval Aleš Komelj).

Učni načrt TUJ JEZIK NEMŠČINA-> VEČ – (predvidoma bo poučevala Jana Čemas).