Roditeljski sestanki

sestanek

Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, ostale dva pa februarja in maja oziroma junija.
Roditeljske sestanke, ki so vezani na zunanjega predavatelja načrtujetmo v sodelovanju s svetovalno delavko, gospodično Irmo Janežič.

Sestanek Datum
1. rod. sest. 12. 9. 2019 (Vodice)

(ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri)

2. rod. sest. 6. 2. 2020 (Vodice)

(ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri), razen 5. razred, ki ga ima v decembru/januarju (ZŠN)

3. rod. sest. 14. 5. 2020 (Vodice)

(ločeno po triadah ob 17., 18. in 19. uri), razen 1. razred, ki ga ima v začetku junija (zaključna prireditev za starše prvošolcev)