Roditeljski sestanki

sestanek

Prvi roditeljski sestanek bo v mesecu septembru, ostale dva pa februarja in maja.
Roditeljske sestanke, ki so vezani na zunanjega predavatelja načrtujetmo v sodelovanju s svetovalno delavko, gospodično Irmo Janežič.

Sestanek Datum Tema
1. rod. sest. 12. 9. 2018
(PŠ Utik ob 18. uri)
13. 9. 2018 (Vodice)
(ločeno po triadah ob
17., 18. in 19. uri)
predstavitev smernic za delo v šolskem letu
(LDN) 2018/2019
predstavitev dela v oddelku
in informacije za šolsko leto 2018/2019
2. rod. sest. 6. 2. 2019
(PŠ Utik ob 18. uri)
7. 2. 2019 (Vodice)
(ločeno po triadah ob
17., 18. in 19. uri), razen
5. razred, ki ga ima v
decembru/januarju
(ZŠN)
učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju,
diferenciacija pri pouku, izbirni in neobvezni
izbirni predmeti v novem šolskem letu, šola v
naravi, tabori, vpisi v srednje šole, NPZ
3. rod. sest. 22. 5. 2019
(PŠ Utik ob 18. uri)
23. 5. 2018 (Vodice)
(ločeno po triadah ob
17., 18. in 19. uri)
šolsko leto se zaključuje