Koristni spletni naslovi

Vpis v srednje šole
Računalniški program Kam in kako (odkrivanje poklicnih interesov; začetno vstopno geslo dobijo učenci v šoli)
Štipendije (Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije)
e-svetovanje (samoocena, povezava na trg dela)
e-svetovanje – Karierno središče
Moja izbira (opisi poklicev, informacije o srednjih šolah, izobraževalnih programih …)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (razpis za vpis, rokovnik, merila v primeru omejitve … )
Srednješolski izobraževalni programi – predmetniki (predmetniki vseh srednješolskih izobraževalnih programov)