Rokovnik za vpis na srednje šole

Rokovnik za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021

 

Objava Razpisa za vpis v SŠ in DD – elektronska oblika

 

 

do 20. 1. 2020

 

Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

 

 

14. in 15. 2. 2020

 

Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje

 

 

januar/februar

6. 2. 2020 (roditeljski sestanek)

 

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

 

 

 

 

do 4. 3. 2020

 

Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š)

 

 

 

med 11. in 21. 3. 2020

 

 

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š)

 

 

 

do 26. 3. 2020

 

Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2019/2020

 

 

do 2. 4. 2020

 

Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

 

 

8. 4. 2020 do 16. ure

 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/2020

 

do 23. 4. 2020

 

Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2019/2020, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ)

 

 

 

do 22. 5. 2020

 

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

 

 

do 27. 5. 2020

 

VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)

 

 

med 16. in 19. 6. 2020 do 14. ure

 

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog

 

 

 

do 19. 6. 2020 do 15. ure

 

Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ)

 

 

19. 6. 2020 do 16. ure

 

 

Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za

2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka

 

 

 

do 24. 6. 2020 do 15. ure

 

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

 

 

do 29. 6. 2020 do 15. ure

 

 

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

 

 

do 30. 6. 2020 do 14. ure

 

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

 

 

do 1. 7. 2020 do 15. ure

 

 

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

 

 

do 31. 8. 2020