Rokovnik za vpis na srednje šole

ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Objava Razpisa za vpis v SŠ – elektronska oblika do 21. 1. 2019
 Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih  15. in 16. 2. 2019
Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil in svetovanje

 januar/februar

 7. 2. 2019 RS

Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š) do 4. 3. 2019
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja  kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š)

med 11.

in 23. 3. 2019

Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija(š) do 27. 3. 2019
 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2019/2020  do 2. 4. 2019
Javna objava številčnega stanja prijav (spletna stran MIZŠ)

8. 4. 2019

do 16. ure

 Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šolsko leto 2019/2020  do 23. 4. 2019
Obveščanje osnovnih in srednjih šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v SŠ za šolsko leto 2019/2020, javna objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ) do 22. 5. 2019
 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa do 29. 5. 2019
 VPIS oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)

med 18. in 21. 6. 2019

do 14. ure

Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka, seznanitev kandidatov, ki niso bili uspešni v 1. krogu izbirnega postopka, z možnostmi v 2. krogu in razdelitev ustreznih gradiv. MIZŠ ponovno posreduje podatke o prostih mestih za 2. krog do 21. 6. 2019 do 15. ure
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (spletna stran MIZŠ) 21. 6. 2019 do 16. ure

 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za

2. krog izbirnega postopka, vnašanje podatkov za 2. krog izbirnega postopka

do 26. 6. 2019

do 15. ure

Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka

do 28. 6. 2019

do 15. ure

Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

do 2. 7. 2019

do 14. ure

Objava prostih mest za vpis (spletna stran MIZŠ)

do 3. 7. 2019

do 15. ure

Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta do 30. 8.2019