Osnovni podatki

Potek energetske sanacije OŠ Vodice -> POTEK.
 
Projekt Turizmu pomaga lastna glava -> O kraju

Prikaz porabe energentov na šoli-> prikaz.

Katalog informacij javnega značaja -> KATALOG.

Zbornik OŠ Vodice izdan ob 50. obletnici šole -> zbornik.

PODRUŽNICA Naslov: Podružnična šola Utik, Utik 1, 1217 Vodice

Vodja: Urša Merčon Telefon: 01 / 832 41 99