Interesne dejavnosti

Učenci se lahko prijavijo na spodaj zapisane interesne dejavnosti z izpolnjeno -> PRIJAVNICO. Prijavnico naj oddajo razredniku do 21. 9. 2018.

Razredna stopnja … kmalu …

Predmetna stopnja … kmalu …

Zunanji izvajalci … kmalu …