Interesne dejavnosti

Učenci so se na interesne dejavnosti prijavili z izpolnjeno PRIJAVNICO. Oddali so jo razredniku ——–.

Objavljene so vse interesne dejavnosti na centralni in podružnični šoli, ki se bodo v letošnjem šolskem letu izvajale, saj se je prijavilo zadostno število učencev.

Razredna topnja  … kmalu …

Predmetna stopnja … kmalu …

Zunanji izvajalci … kmalu …