Interesne dejavnosti

Učenci se lahko prijavijo na spodaj zapisane interesne dejavnosti z izpolnjeno -> PRIJAVNICO… v pripravi …. Prijavnico naj oddajo razredniku do 20. 9. 2019.

Razredna stopnja 

… v pripravi …

Predmetna stopnja 

… v pripravi …

Zunanji izvajalci

… v pripravi …