Šolska shema

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč  za oskrbo
s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.
Začetek izvajanja šolske sheme je bilo šolsko leto 2017/2018.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli  brezplačno razdeljuje
dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi
različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom,
izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu
kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema
vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na “šolsko
sadje in zelenjavo” ter “šolsko mleko”, na ta način je razdeljeno tudi financiranje.
Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež
iz proračuna Republike Slovenije.

Več si lahko preberete na  spletni strani sheme.

Učenci naše šole bodo dobili v okviru Šolske sheme sadje oz. zelenjavo 1x tedensko, mleko in mlečne izdelke pa 1x do 2x mesečno.