Za starše v Utiku

Nadomeščanja -> VEČ.

Popoldanske govorilne ure

20. 10. 2021 17. 11. 2021 15. 12. 2021 19. 1. 2022
/ 16. 3. 2022 20. 4. 2022 18. 5. 2022

Roditeljski sestanki

Sestanek Datum Tema
1. rod. sest. 2. 9. 2021 (PŠ Utik) (za 1. in 2. razred ob 17. uri, za 3. in 4. razred ob 18. uri)  predstavitev smernic za delo v šolskem letu (LDN) 2021/22, predstavitev dela v oddelku in informacije za šolsko leto 2021/22
2. rod. sest. 2. 2. 2022 (PŠ Utik) (za 1. in 2. razred ob 17. uri, za 3. in 4. razred ob 18. uri)  učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju, diferenciacija pri pouku, izbirni in neobvezni izbirni predmeti v novem šolskem letu, šola v naravi, tabori, vpisi v srednje šole, NPZ
3. rod. sest. 25. 5. 2022 ali po dogovoru (PŠ Utik) (za 1. in 2. razred ob 17. uri, za 3. in 4. razred ob 18. uri) 

Dopoldanske govorilne ure

PŠ Utik

1. c

Amadeja Čebulj Stare

sreda

10.30­–11.15

zbornica

Špela Pipan

sreda

10.30­–11.15

zbornica

2. c

Urša Merčon

sreda

12.10–12.55

zbornica

3. c

Urša Korbar

torek

10.30–11.15

zbornica

4. c

Katja Anžin

torek

11.20–12.05

zbornica

 

Petra Kos

torek

12.10­–12.55

zbornica

 

Nada Fajdiga

torek

12.10–12.55

zbornica

E-redovalnica … VEČ.

Učbeniki za šolsko leto 2021/22 -> VEČ.