NPZ

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ 

NPZ je ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno.

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (6. razred) opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika; po tretjem (9. razred) pa se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Izbrani predmet za našo šolo v letu 2019/20 je ?. NPZ se opravlja samo pisno. Rok izvedbe NPZ je v mesecu maju.

6. razred

–  Slovenščina (torek, 5. 5. 2020)

–  Matematika (četrtek, 7. 5. 2020)

–  Angleščina (ponedeljek, 11. 5. 2020)

9. razred

–  Slovenščina (torek, 5. 5. 2020)

–  Matematika (četrtek, 7. 5. 2020)

–  Angleščina (ponedeljek, 11. 5. 2020)