NPZ

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ 

NPZ je ob koncu drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno.

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (6. razred) opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika; po tretjem (9. razred) pa se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Izbrani predmet za našo šolo v letu 2024/25 je _____ . NPZ se opravlja samo pisno. Rok izvedbe NPZ je v mesecu maju.

Dodatne informacije za starše in učence -> več .

6. razred

_. 5. 2025,  Slovenščina

_. 5. 2025,  Matematika

_. 5. 2025,  Angleščina

9. razred

_. 5. 2025,  Slovenščina

_. 5. 2025,  Matematika

_. 5. 2025,  Tretji predmet