NPZ

Nacionalno preverjanje znanja – NPZ 

NPZ je ob koncu drugega in tretjega  vzgojno-izobraževalnega obdobja za učence obvezno.

Učenci po drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (6. razred) opravljajo NPZ iz slovenščine, matematike in tujega jezika; po tretjem  (9. razred) pa se preverja znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga določi minister. Izbrani predmet za našo šolo v letu 2018/19 je ?. NPZ se opravlja samo pisno. Redni rok NPZ je v mesecu maju.

6. razred

– 6. 5. 2019 Slovenščina

– 8. 5. 2019 Matematika

– 10. 5. 2019 Tuji jezik Angleščina

9. razred

1. september 2017
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

– 6. 5. 2019 Slovenščina

– 8. 5. 2019 Matematika

– 10. 5. 2019 3. predmet: domovinska in državljanska kultura in etika