Štipendije

Vse o vrstah štipendij,  razpisnih pogojih in rokih za oddajo vloge, lahko preberete na spletni strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ->  VEČ.

Druge možnosti štipendiranja – informacije o štipendijah, ki jih podeljujejo druge ustanove -> VEČ.