Štipendije

Vse o vrstah štipendij,  razpisnih pogojih in rokih za oddajo vloge, lahko preberete na spletni strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije ->  VEČ.

Druge možnosti štipendiranja – informacije o štipendijah, ki jih podeljujejo druge ustanove -> VEČ.

Interventni ukrepi na področju štipendiranja

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 je tudi na področju štipendiranja prinesel nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju. Na tem mestu objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore -> VEČ.