Učitelji

 Elektronski naslovi učiteljev -> VEČ.

tabla  Razredniki v šolskem letu 2019/20

I. triada

1. a : Jana Potočnik (razredničarka)/ WWW, Nataša Tomc (vzgojiteljica)

1. b : Mirjam Osolnik (razredničarka)/ WWW, Špela Malus Jeraj (vzgojiteljica)/WWW

2. a : Vesna Cankar (razredničarka)/WWW

2. b : Greta Rozman (razredničarka)/WWW

3. a : Mojca Premk (razredničarka)/WWW

3. b : Sonja Kimovec (razredničarka)/WWW

 

 

Učitelji podaljšanega bivanja

OPB1a – Nataša Tomc

OPB1b – Špela Malus Jeraj

OPB1ab – Špela Malus Jeraj, Nataša Tomc, Janez Markoli, Mira Debeljak

OPB2a1a – Nada Fajdiga, Ajda Batistič

OPB2b1b – Janez Markoli

OPB3a5b – Mira Debeljak

OPB3b5bc – Zorka Blažič

OPB4ab – Jana Potočnik, Nataša Tomc, Greta Rozman, Mojca Višnovar, Alenka Jereb

 

II.triada

4. a :  Mojca Višnovar (razredničarka)/WWW

4. b : Alenka Jereb (razredničarka)/WWW5. a : Teja

5. a Vilfan (razredničarka)WWW

5. b : Eva Kalan (razredničarka)/WWW

5. c :  Sabina Bradeško (razredničarka)/WWW

6. a : Tomaž Grajzar (razrednik)/WWW, Nada Fajdiga (sorazredničarka)/WWW

6. b : Miha Kimovec (razrednik)/WWW , Anita Robar (sorazredničarka)/WWW

6. c: Jana Čemas (razredničarka)/WWW, Franc Špenko (sorazrednik)

 

 

III.triada  

7. a: Bojana Peterka (razredničarka)/WWW, Katja Hočevar (sorazredničarka)

7. b: Irena Demšar (razredničarka)/WWW, Marija Trnovec (sorazredničarka)

8. a : Stanka Stružnik (razredničarka)/WWW, Irma Janežič (sorazredničarka)/WWW

8. b : Alenka Remic (razredničarka)/WWW Lidija Šuštar (sorazredničarka)/WWW

8. c:  Matej Jančič (razrednik)/WWW, Klavdija Cof Mlinšek (sorazredničarka)/WWW

9. a Ajda Batistič (razredničarka)/WWW, Darinka Klopčič (sorazredničarka)/WWW

9. b : Andreja Bečan (razredničarka)/WWW, Cilka Marenče (sorazredničarka)/WWW

9. c: Bizant Gregor (razrednik)/WWW, Jure Grilc (sorazrednik)/WWW

 

 

Ostali učitelji

Barbara Kermavner (računalničarka)/WWW

Natalija Pernuš (učiteljica angleščine)

Saša Šimnovec (specialna pedagoginja)

Renata Klemenc (specialna pedagoginja)

Joži Nastran Brank/WWW